2e Algemene Leden Vergadering 2022

Omdat op de vergadering van 28 juni 2022 onvoldoende leden aanwezig waren om aan het quorum voor het nemen van besluiten te voldoen, is er een 2e vergadering gepland.
Deze is voor leden bij te wonen op vrijdag 15 juli 2022 te Amersfoort van 19:30 – 21:30 in vergadercentrum Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5 3818NH.

Het verslag van de vergadering van 28 juni en de stukken voor de vergadering van 15 juli zijn – voor ingelogde leden – te vinden op de pagina: 2e ALV 2022 Agenda en stukken