Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door NVVO. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en NVVO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie.

Foto materiaal op deze site is veelal afkomstig van de CEV site (http://cev.lu/PhotogalleryArchive.aspx) of gemaakt door leden van de NVVO en belangeloos ter beschikking gesteld.

Het is mogelijk dat via de internetsite van NVVO toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. NVVO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Privacy policy

NVVO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en dat ze uitsluitend door ons worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.