Lidmaatschap

De NVVO is volop in ontwikkeling en streeft er naar om trainers van mini- tot seniortrainers van strand tot zaal te informeren over de ontwikkelingen op volleybaltechnisch gebied.

Leden van de NVVO ontvangen het vakblad Volleybal Techno 4 maal per jaar, leden met een licentie of in opleiding zijn WA verzekerd tijdens de uitoefening van de werkzaamheden als trainer en hebben recht op eerstelijns juridisch advies en ontvangen bovendien korting op de deelnamekosten van bijscholingen, clinics en symposia waar de NVVO mee samenwerkt. Evenals een korting op abonnement Sportgericht.

Het contributie jaar loopt van januari tot januari. Opzeggen kan per email of brief aan secretaris vóór 30 november van het lopende contributie jaar. Indien er niet tijdig afgemeld wordt is er sprake van automatische verlenging.

Indien u lid van de NVVO wilt worden kunt u dat doen door het invullen en versturen van het formulier Lid worden. Leden uit het buitenland ontvangen na aanmelden een schrijven met instructie hoe zij hun contributie kunnen betalen.

De NVVO int haar contributie via automatische incasso. Inning van de contributie via acceptgiro is niet mogelijk. Wel kunt u een e-mailfactuur aanvragen.

Kosten:

Leden (trainers met licentie) € 44,25
Ondersteunende leden (aspirantleden, donateurs) € 44,25
Gezinsleden
(2e persoon op zelfde adres, ontvangt geen Post)
€ 25,75