Lidmaatschap

De NVVO is volop in ontwikkeling en streeft er naar om trainers van mini- tot seniortrainers van strand tot zaal te informeren over de ontwikkelingen op volleybal-technisch gebied.

Leden van de NVVO ontvangen het vakblad Volleybal Techno 4 maal per jaar, leden met een licentie of in opleiding zijn WA verzekerd tijdens de uitoefening van de werkzaamheden als trainer en hebben recht op eerstelijns juridisch advies.
Leden van de NVVO kunnen ook kortingen krijgen op de deelnamekosten van bijscholingen, clinics en symposia e.d. Kijk hiervoor op onze speciale Acties pagina.

Het contributie jaar loopt van januari tot januari. Opzeggen kan via de website onder “Mijn NVVO” vóór 30 november van het lopende contributie jaar. Indien er niet tijdig afgemeld wordt is er sprake van automatische verlenging.
Indien u lid van de NVVO wilt worden kunt u dat doen door het invullen en versturen van het formulier Lid worden. Leden uit het buitenland ontvangen na aanmelden een schrijven met instructie hoe zij hun contributie kunnen betalen.

De NVVO heeft een AVG verklaring.

De NVVO int haar contributie via automatische incasso. Inning van de contributie via acceptgiro is niet mogelijk. Wel kunt u een e-mailfactuur aanvragen.

Kosten:

Leden (trainers met licentie) € 49,50
Ondersteunende leden (aspirantleden, donateurs) € 49,50
Gezinsleden
(2e persoon op zelfde adres, ontvangt geen Post)
€ 28,75