Loket

Volleybal-loket – Begeleiding en Ondersteuning

Doel van het NVVO ‘Volleyballoket’ (hierna te noemen als ‘Het loket’) is dat trainers, coaches, teams of verenigingen die een vraag hebben, van gedachten willen wisselen over een bepaald onderwerp of specifieke ondersteuning zoeken, hierover contact kunnen opnemen met de NVVO. Dit kan een advies of een antwoord op een vraag zijn, maar zal ook vaak leiden tot een fysieke bijeenkomst waar kennis en ervaringen met  betrokkenen wordt gedeeld.

‘Het loket’ fungeert als een soort tussenschakel waarbij het als een intermediair, de vragensteller koppelt aan een NVVO-lid die expert is op het desbetreffende onderwerp en aan de slag gaat met de gestelde hulpvraag. Door deze opzet wordt de aanwezige kennis en ervaring binnen het ledenbestand van de NVVO zo goed mogelijk benut. De vragen kunnen betrekking hebben op zowel individuele, maar ook op team- of vereniging gerelateerde zaken of problemen, waarbij gedacht kan worden aan:

  • Vraagstukken aangaande trainingen,
  • Het bijscholen en ondersteunen van trainers,
  • Het verzorgen van clinics, met praktische hulp en tips,
  • Het geven van lezingen,
  • Het fungeren als klankbord/adviseur op verenigingsniveau.

Wilt u informatie of een afspraak maken met één van onze NVVO experts, vul dan onderstaand formulier in:
Indien niet van toepassing behoeven de niet verplichte velden niet ingevuld te worden.
Verplicht in te vullen velden zijn aangegeven met een *
Na ontvangst en beoordeling van uw vraag zal contact met u worden opgenomen.

  • Indien de aanvraag tbv een vereniging is, vul de naam van de vereniging hier in. Indien de aanvraag persoonlijk is, kan dit veld leeg gelaten worden
  • Geef hier uw funcite(s) mbt de vraag die u wilt stellen / waarvoor u ondersteuning zoekt. Of omschrijf bij uw vraag
  • Kruis hier aan waar uw vraag / ondersteuning over gaat (meerdere keuzes mogelijk), of beschrijf bij uw vraag
  • Beschrijf hier waarvoor u ondersteuning zoekt / een vraag over heeft. De coördinator van de NVVO zal uw vraag naar de juiste ondersteuner doorzetten, waarna contact met u zal worden opgenomen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Terug