Kennis

Kennis (over volleybal) kan op verschillende manieren worden verkregen.
Op onze NVVO website hopen wij ook een steentje bij te kunnen dragen aan uw kennis over volleybal, en dan natuurlijk speciaal over de kennis voor een trainer.

Allereerst biedt de NVVO 2x per jaar een Clinic. zie hiervoor onze pagina Clinics

Momenteel is er veel aandacht voor motorisch leren.
Hiervoor is een speciale pagina opgenomen met links / documenten en oefeningen m.b.t. dit gebied.
Trainers / leden worden aangemoedigd om ook zelf hieraan hun steentje bij te dragen. Zie hiervoor de betreffende pagina.

De NeVoBo heeft samen met Scope-volleybal een technische leerlijnen plan voor volleybal ontwikkeld.
In het plan wordt in 7 fasen beschreven welke vaardigheden een speler moet ontwikkelen om vanaf de CMV-jeugd uiteindelijk op het niveau van nationale teams te komen.
Op de site vindt U enkele modules ter inzage. Voor het volledig programma dient u een licentie aan te schaffen.

Verder kunt u veel oefenstof vinden op onze pagina’s over Oefeningen. Ook ook onze pagina met veel Links proberen wij u een aantal interessante pagina’s en artikelen aan te reiken om uw kennis te verbreden.

In ontwikkeling zijn de pagina’s trainers-voor-trainers en techniek & tactiek