Algemene Leden Vergadering 2020 (vervolg)

De ALV van 2020 heeft plaats gevonden op 4 september 2020.
Het verslag van deze vergadering is voor leden beschikbaar.
Aangezien er geen 2/3 van de leden aan de vergadering deel namen kon over bepaalde punten niet gestemd worden. Daarom is er – conform de statuten – een tweede (digitale) vergadering uitgeschreven, en wel op 18 september.

Ingelogde leden kunnen hier het verslag en het opgaveformulier vinden.