Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering NVVO 2022.

Geacht lid,

bij deze nodigen wij u uit deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de NVVO op 28 juni 2022 te Amersfoort van 19.30 tot 21.30 u in vergadercentrum Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5 3818 HN.

Indien er naast het bestuur op deze avond onvoldoende leden aanwezig zijn om aan het quorum voor het nemen van  besluiten te voldoen conform de huidige Statuten, is het nodig een nieuwe vergadering uit te schrijven.

Op basis van de aanwezigheid van leden op voorgaande AV-bijeenkomsten, heeft het bestuur alvast een tweede datum vastgesteld: 15 juli 2022 van 19.30 tot 21.30 u op bovengenoemde locatie.

Een van de hoofdpunten van de AV is de statuten en HH-reglement wijziging.

Het bestuur stelt het op prijs als u zich zou willen aanmelden via secretaris@nvvo.org in verband met de te reserveren zaalruimte.

Ingelogde leden kunnen de agenda en stukken HIER vinden