Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden

Indien u zich inschrijft voor een VT 2/3 of een VT 4/5 Clinic van de NVVO gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden, de kosten en de betaling d.m.v. automatische incasso, internetbankieren of email-factuur.  De inning van de deelnamekosten zal plaatsvinden na de clinic.

Indien u het verschuldigde bedrag zelf wilt overmaken, dan dient u dit binnen 14 dagen na inschrijven te doen door het bedrag over te maken op banknummer NL47 INGB 0006 8538 73 t.n.v. NVVO en onder vermelding van de naam van de Clinic, plaats waar deze wordt gehouden en uw naam.

Voor inschrijvingen buiten Nederland is het nummer:
IBAN NL47 INGB 0006 8538 73  BIC INGBNL2A t.n.v NVVO te IJmuiden onder vermelding van de naam van de Clinic, plaats waar deze wordt gehouden en uw naam.

Na ontvangst van de inschrijfgelden bent u definitief ingeschreven.


Annulering:

Bij annulering tot 10 dagen voor de bijeenkomst wordt 50% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 10 dagen voor de bijeenkomst 75%. Bij het niet komen opdagen zonder voorafgaand bericht wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
Bij aanmelding wordt u geacht bekend te zijn met deze annuleringsvoorwaarden.

LET OP:

  • De met een * aangegeven velden op het formulier moeten verplicht ingevuld worden.
  • Vult u s.v.p. uw NVVO lidmaatschapsnummer in (indien van toepassing) en niet uw NeVoBo nummer.
  • Indien één of meerdere velden niet juist zijn ingevuld wordt de tekst voor dit veld rood en het formulier wordt dan NIET verstuurd. U moet de fouten corrigeren. Indien het formulier juist verstuurd is krijgt u een melding onderaan deze tekst en ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijven.
  • Indien van toepassing: Wilt u de vraag over deelname aan het buffet svp goed invullen, dit opdat wij een goede schatting van het aantal deelnemers aan dit buffet kunnen doen!
  • Als de inschrijving goed gaat krijgt u hier op uw scherm daarvan een melding (in rode letters) en u krijgt een bevestigings-email.

 

Terug naar inschrijven