Digitale ledenvergadering wordt uitgesteld

Verzetten digitale ledenvergadering (DALV)

Conform de afspraken in de algemene ledenvergadering 2019 had het bestuur in mei de DALV gepland. Ter voorbereiding hiervan is het noodzakelijk een aantal overleggen te hebben met bestuur en diverse commissies.

In verband met de corona-pandemie wordt respectievelijk de voorbereiding van de vergadering en de planning van de overleggen bemoeilijkt.

 

Gezien de veranderende omstandigheden en onduidelijkheden, heeft het bestuur besloten de digitale ledenvergadering uit te stellen en een nieuwe tijdsplanning te maken. De reden hiervan heeft te maken met het feit, dat er een aantal complexe en ingrijpende onderwerpen behandeld dient te worden, die van invloed zijn op wijzigingen in statuten en HH-reglement. Dus is het extra belangrijk deze aanpassingen en beleidsaspecten goed voor te bereiden, zodat u als lid een evenwichtig besluit kunt nemen.

Naar verwachting zal de vergadering na het zomerreces worden gepland.

Naast deze publicatie zult u als lid dit bericht ook op uw mailadres ontvangen, een reden des te meer om uw gegevens te checken op MIJN NVVO op de website.

Wij vragen uw begrip en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur NVVO