Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering 2020

Beste leden,
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVVO heeft plaats gevonden op vrijdag 4 september 2020 om 19:30 uur.

Doordat niet het quorum van 2/3 van de leden aan deze vergadering heeft deelgenomen, kon er conform de huidige statuten geen besluitvorming plaats vinden. Er wordt daarom een nieuwe vergadering gepland op 18 september 2020.

Door de corona pandemie kan/mag er geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden, zoals u reeds hebt vernomen via de verschillende informatiebronnen, en zal er conform de tijdelijke Corona-spoedwet* een digitale ALV plaatsvinden. Voor de NVVO geen nieuws zult u zeggen, sinds 2017 gebeurt dit al. Het verschil met de voorgaande vergaderingen (een vereiste vanuit de wet *) is, dat u via elektronische weg “live” kunt communiceren tijdens de vergadering met een fysiek aanwezig bestuur op locatie Papendal, op passende afstand van elkaar.

De leden kunnen deze digitale ALV langs elektronisch weg volgen (en leden worden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen n.a.v. het verslag), tijdens de vergadering kan er door middel van chat direct gereageerd worden c.q. vragen gesteld worden. Men dient zich wel vooraf aangemeld te hebben voor deelname aan de (digitale) ALV.

*Deze tijdelijke Corona-spoedwet is voor het merendeel van de artikelen met terugwerkende kracht ingegaan op 16 maart jl. (waaronder ook die voor de algemene vergadering verenigingen). De tijdelijk wet vervalt op 1 september 2020. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Ingelogde leden kunnen de stukken van de vergadering van 4 september, het verslag en het vervolg inclusief het inschrijfformulier HIER vinden.

Via Mijn NVVO kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving.

Het archief van eerdere (D)ALV’s vindt u HIER