Herinnering contributie – aanpassen gegevens

Geachte volleybaltrain(st)er,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Jaarlijks terugkerend is de inning van de contributie voor de NVVO.

Er onderscheiden zich een 3-tal vormen:

  • Betaling via automatische incasso
  • Betaling via een email-factuur
  • Betaling via een per post toegestuurde factuur.

Bij de automatische incasso worden wij zeer regelmatig geconfronteerd met het storneren van de
incasso.

Bij het versturen van de emailfactuur blijkt dat menig emailadres niet meer klopt.

Dit alles heeft tot gevolg dat tot ver in het kalenderjaar acties moeten worden ondernomen om de
vereiste contributie binnen te krijgen.

Ons verzoek aan u is dan ook tweeledig.

  • Controleer en wijzig uw gegevens via de knop “MIJN NVVO” (rechtsboven)  (U moet wel ingelogd zijn!)
  • Controleer of uw contributie over 2021 reeds is betaald en zo niet bij deze het verzoek dit zo
    spoedig mogelijk te doen. Dit kan op rekeningnummer NL36 INGB 0005 7827 06 ten name
    van Ned Ver van Volleybal Oefenmeester

Voor eventueel opzeggen gaat u naar www.nvvo.org/uitschrijven.

Met dank voor uw begrip en medewerking,

Namens het bestuur
Willem Prins
Penningmeester