Mededeling Bestuur

Conform de besluiten uit de Algemene Vergadering kunnen we mededelen dat alle bestuursleden een VOG hebben ontvangen. Ten aanzien van de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement willen we u bij deze op de hoogte stellen, dat door aankomende wetwijzigingen, de stukken de notaris nog niet zijn gepasseerd. Dit om extra kosten te voorkomen.

In deze vergadering heeft het bestuur naar aanleiding van een teruglopend ledenaantal besloten – ondanks dat we een financieel gezonde vereniging zijn – extra bezuinigingen door te voeren.

Voor de visie en werkzaamheden van de NVVO heeft dit geen gevolgen, Volley Techno en de clinics van de Technische Commissie blijven de kwaliteit van hetzelfde goed niveau handhaven en blijft men streven naar alle volleybaltrainers te voorzien van de ontwikkelingen op het volleybalgebied om de deskundigheid van alle trainers te bevorderen.

De website wordt door velen nog onvoldoende gebruikt. Door in te loggen bij MijnNVVO kunt u niet alleen gegevens wijzigen in uw lidmaatschapsgegevens, u vindt er ook het archief van Volley Techno, oefeningen van Wilhelm de Ruiter en nog veel meer. Daarnaast proberen we de website ook actueler te houden door nieuws zoals webinars, volleybalboeken, symposia onder de aandacht te brengen, hebt u iets te melden mail het naar webmaster@nvvo.org of secr@nvvo.org

We hopen dat u als lid dit met uw collega trainers of anders geïnteresseerden wilt delen en hen enthousiasmeren om lid te worden van de NVVO.

Namens het bestuur,
Harry Proost
secretaris