Nieuwe structuur RTC’s

De Nevobo heeft besloten om per 1 september 2021 de RTC structuur aan te passen. Hierbij is er een grotere rol voor clubs, volleybalscholen en (commerciële) initiatieven (allen met een regionale functie). Tevens wordt er een koppeling gemaakt met eredivisie coaches/clubs die de talentontwikkeling in de regio gaan vormgeven. Hierbij is het doel dat clubs gaan samenwerken. Veel clubs hebben dit al op orde. De aandacht van de Nevobo gaat ernaar uit om meer clubs te begeleiden om dit goed in te vullen.

Per september ‘21
De RTC jongens onder 14 (JU14) en RTC meisjes onder 13 (MU13) groepen gaan naar clubs, volleybalscholen en (commerciële)initiatieven. Extra trainen is mogelijk bij één van de initiatieven in de regio.

De huidige jongens U16 (JU16) en meisjes U15 (MU15) groepen worden gekoppeld aan een eredivisie coach/club. Definitieve keuzes volgen later, maar onderstaand overzicht geeft de huidige richting weer:

 

RTC   Eredivisie coach Eredivisie club   Jongens / meisjes
RTC Groningen –> Arjan Taaij Lycurgus –> jongens &meisjes
RTC Almelo –> Jan Berendsen Regio Twente –> meisjes
RTC Apeldoorn –> Redbad Strikwerda Dynamo Apeldoorn –> Jongens
RTC Arnhem –> ? Talentteam Papendal –> meisjes
RTC Rotterdam –> ? Regio Rotterdam –> jongens & meisjes

 

De meisjes en jongens van RTC Alkmaar en Weert kunnen aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen en indien de afstand geen onoverkomelijk probleem is, wellicht bij één van de eredivisieclubs. Gedurende het seizoen 2021-2022 is er een koppeling met 4 eredivisieclubs, dit aantal wordt een seizoen later uitgebouwd naar ongeveer 6-8.

Naar de Club
De Nevobo is dit jaar gestart met de uitrol van de z.g.n. Superclubs. Dit zijn verenigingen met een professional in dienst. Het doel is om in een aantal jaren te groeien naar 50-70 clubs met een professional op de club. Een deel van deze clubs zal als aandachtsgebied talentontwikkeling hebben. Hierdoor zal er op meer plekken regionale samenwerking gezocht worden waar kinderen met ambitie op (inter)nationaal volleybal, extra kunnen trainen. (Dus extra trainingen voor kinderen terwijl je op je eigen club lid blijf en competitie speelt). Dit is naast de nu bestaande volleybalscholen van clubs of initiatieven, waar ook extra getraind kan worden. Op deze manier zal er bij meer kinderen een basis voor (top)volleyballer gelegd worden. De Nevobo investeert fors in deze nieuwe opzet.

Onderdeel van de professionalisering van de eredivisie zijn coaches die zich meer op volleybal kunnen richten. Door de combinatie van eredivisiecoach met Talentontwikkeling te maken, creëren we hier een basis voor. De RTC trainingen verplaatsen dus naar deze coaches/clubs waarbij de Nevobo zich richt op het gezamenlijke doel van het goed opleiden van talentvolle spelers en speelsters.
Dit zal allemaal naast de huidige structuur van nationale jeugd teams gebeuren. De pré jeugd, jeugd en jong oranje programma’s op Papendal en Den Haag blijven bestaan of worden uitgebreid. Van belang blijft dat kinderen met (inter)nationale ambitie voldoende trainingsuren maken.

De komende tijd zal de aangepaste structuur verder ingevuld worden en zullen jullie regelmatig bericht krijgen over wat er gaat gebeuren en de consequenties daarvan voor de spelers en ouders.

Voor nu hopen we weer snel naar binnen te kunnen en de RTC trainingen indoor te kunnen vervolgen.

U kunt hier een document van de Nevobo met vragen en antwoorden vinden: Q en A RTC kanteling

Mede namens Joop Alberda en Bert Korteling,
Nederlandse Volleybal Bond

Met vriendelijke groet,
Jochem de Gruijter
Hoofdcoach Talentontwikkeling