Volley Techno nr 4 – December 2012

 

4 Jaap van Kasteel Trofee opnieuw voor Alterno
Succes, een gevolg van…
…Inge Visser, de stuwende kracht achter jeudkampioenen.

10 Clinic Vlaamse Trainersfederatie, Vilvoorde
Wie is de zwakste schake l?De trainer of de speler?
Wie weet het beter: de trainer of de spelers? De spele rzegt dat hij het beter weet, maar de trainer vindt dat
ook. Daarom zeg ik heeft men de coach uitgevonden.

16 Aanleren en verbeteren volleybaltechnieken volgens een vast verenigingsplan
Zelfde uitvoering technieken bevordert doorstroming
Een van de speerpunten van trainers en technische commissies is het verbeteren van de technische vaardigheden van spelers. Beginnend bij de mini’s en jeugd zou er een duidelijke lijn zichtbaar moeten zijn.

22 Wat was er anders? Wat was er nieuw?
Opvallende aspecten bij enkele topteams op de Olympische Spelen 2012
In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op enkele opvallende fysieke en technisch-tactische aspecten bij de topteams, die van belang zijn voor een visie op het topvolleybal.

34 Nevobo’s Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV) geïntegreerd met Volleybal Modules Sc ope (VMS )
Opleiding vanaf cool moves tot internationale top gestroomlijnd.
In het MOV wordt in zeven fasen beschreven welke vaardigheden een speler moet ontwikkelen om vanaf de Cool Moves Volley (CMV)-jeugd uiteindelijk op het niveau van nationale teams te komen.

42 Technische Opleiding Topjeugd
De serve móet je beheersen
Als basistechniek moet iedere speler een float- en/of jumpserve onder de knie krijgen vanuit alle posities
achterlijn, waarvan één voorkeurspositie.

48 Jaaropgave.