VT2021 – artikel dezelfde oefening op 3 niveaus

Als voorbeeld voor trainers die niet lid zijn van de NVVO kunt u hier een artikel bekijken uit de VolleyTechno nr 1 van 2021.

Het artikel “Dezelfde oefening op drie niveaus” van Walter Vereeck wordt ook ondersteund door 3 video’s die u via QR codes of onderstaande links kunt bekijken.

Video-1    Video-2     Video-3

De resterende tekeningen vind u hier: