Motorisch Leren

Op deze pagina vindt U (verzamelde) informatie over motorisch leren. In eerste instantie staan hier de artikelen over dit onderwerp die de afgelopen periode in Volley Techno hebben gestaan. Het is de bedoeling om hier op deze pagina ook artikelen of discussies te plaatsen die door onze leden zijn/worden aangeleverd.
Wij willen u als trainer dan ook vragen om uw steentje bij te dragen door informatie, artikelen, of op/aanmerkingen, dan wel trainingen aan te leveren. U kunt deze sturen naar onze webmaster (webmaster@nvvo.org)

Klik op het plaatje om het artikel over dit onderwerp te openen (pdf bestand)

 

Artikel (pdf) Auteur / VT
Opmerking
Peter Beek

Webinar : Peter Beek, hoogleraar Coördinatiedynamica aan Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, neemt je mee in de moderne inzichten omtrent motorisch leren zonder de geschiedenis uit het oog te verliezen.

 

Marjan Kok en Jennifer Nuij

Website KVLO

De laatste jaren is er veel aandacht voor het onderscheid tussen bewust (expliciet) en onbewust (impliciet) motorisch leren, waarbij expliciet leren regelmatig de stempel kreeg van ‘achterhaald’ of ‘fout’ en impliciet leren werd bestempeld met ‘up-to-date’ en ‘goed’. Als het gaat om expliciet en impliciet leren bestaat er geen goed of fout, geen zwart of wit. In dit artikel wordt de kennis van nu op een rij gezet en vervolgens aangevuld met praktische voorbeelden, zodat je zelf een gefundeerde keuze kunt maken.

Saskia Otten

Volley Techno
nr 1 – 2020

De invloed van cognitie op motorisch leren (deel 2)

Wat is de invloed van cognitie op het motorisch leren. In het 2e deel gaat Saskia hier nader op in.
Het theoretisch model wordt  aan de hand van praktijkvoorbeelden zowel uit het volleybal als uit de revalidatie verduidelijkt.

Saskia Otten

Volley Techno
nr 4 – 2019

De invloed van cognitie op motorisch leren (deel 1)

Saskia is vanaf 1979 fysiotherapeut met als specialisatie sport.
In 2013 heeft zij zich gespecialiseerd als geriatriefysiotherapeut.
In dit artikel combineert zij de kennis als geriatriefysiotherapeut met haar grote ervaring op vele terreinen in het volleybal.

Jan Berendsen

Volley Techno
nr 4 – 2019

Hoe pas jij motorisch trainen in de praktijk toe

Er is in dit blad al veel zin en onzin geschreven over motorisch leren. Eén van de eerste trainers die ik er over hoorde was Appie Krijnsen, welbekend in het Nederlandse trainers-wereldje. Het duurde voor mij een hele tijd voor ik begreep wat er eigenlijk . . . .

Peter Beek
Koen Lemminkdoor
Abe MeiningerVolley Techno
nr 3 – 2019

Wetenschap en innovatie

Zijn jouw aanwijzingen als trainer gericht op hoe jouw speler iets moet doen of op het resultaat? En maakt het uit welke speler dat is?

Kennis van enige theorie is dan noodzakelijk. In dit artikel wordt hier nader op ingegaan

Remo Mombarg en Arjan Taaij

door
Abe Meininger

Volleybaltraining volgens principes van motorisch leren

Dr. Remo Mombarg, lector praktijkgerichte sportwetenschap en Arjan Taaij, hoofdcoach Abiant Lycurgus en docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool in een interview met hun visie over motorisch leren

 

Matt van Wezel

door
Jo Rullens

Volley Techno
nr 2 – 2019

Workshop motorisch leren

Praktijkdeel differentieel leren Matt van Wezel laat tijdens het praktijkdeel oefeningen zien waarbij de zeven vormen van “impliciet leren” aan bod kwamen

Patrick Tonnaer

door
Jo Rullens

Volley Techno nr 2 – 2019

Workshop motorisch leren

De zeven vormen van impliciet lerenIn de praktijkgerichte workshop “motorisch leren” behandelde Patrick Tonnaer de theorie m.b.v. filmpjes, waarna Matt van Wezel in de hal de praktijk verzorgde

Marinus Wouterse

door
Jo Rullens

Volley Techno
nr 4 – 2013

Begrijpen om meer begrip op te brengen

Het puberbrein

Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training …..

Frans Bosch

door
Jo Rullens

Volley Techno
nr 3 – 2013

De principes van motorisch leren

  1. Waarneming – Gezien door een wetenschappelijke bril.
  2. Vormen van aandacht – En variatie in oefenstof.
  3. Vormen van feedback – En indirect leren

 

Marinus Wouterse

door
Jo Rullens

Volley Techno
nr 1 – 2013

Training is de kunst van het stilzwijgen, laat de oefening de taal zijn.

Met de uitspraak “Don’t talk too soon” slaat de Amerikaanse football coach Paul Bryant de spijker op de kop. De valkuil van veel trainers is het geven van te grote hoeveelheid informatie aan hun spelers …..

Bovenstaande artikelen zijn ook beschikbaar voor niet NVVO leden.
Wilt u meer interessante artikelen lezen kijk dan onder het menu bij Volley Techno.
U dient lid van de NVVO te zijn om de inhoud te kunnen lezen
Bent u geen lid van de NVVO klik dan hier voor meer informatie of hier om lid te worden.