Technische leerlijnen

De NeVoBo heeft samen met Scope-volleybal een technische leerlijnen plan voor volleybal ontwikkeld.

In het plan wordt in 7 fasen beschreven welke vaardigheden een speler moet ontwikkelen om vanaf de CMV-jeugd uiteindelijk op het niveau van nationale teams te komen.

Op de site vindt U enkele modules ter inzage. Voor het volledig programma dient u een licentie aan te schaffen.

U vindt de site onder:
www.scope-volleybal.nl