Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter Jaap Boom
Secretaris Harry Proost secr@nvvo.org
Penningmeester Willem Prins penm@nvvo.org
Promotie / PR / Communicatie Kees van Wijngaarden pr@nvvo.org
Technische zaken
Voorzitter Marinus Wouterse
Volley Techno
Hoofdredacteur Han Bulten
Ondersteunende medewerkers
Webmaster Henk Pater webmaster@nvvo.org
Juridische advisering Ton de Laat  via secr@nvvo.org