NVVO organisatie

De NVVO vertegenwoordigt momenteel zo’n 1200 volleybaltrainers grotendeels uit Nederland. Steeds meer trainers uit België, Luxemburg en Duitsland melden zich als lid aan, omdat men, naast de voordelen van onder anderen korting op bijscholingen, clinics en symposia, het gerenommeerde vakblad Volley Techno wil ontvangen.

De NVVO streeft naar transparantie in haar beleid en in haar organisatie.
De verenigingsstructuur is gebaseerd op korte lijnen communicatie. Er is dus gekozen voor een zo horizontaal mogelijke organisatie. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de visie ontwikkeling en het daaruit voortvloeiende beleid van de vereniging, zodat de doelstellingen van de NVVO gerealiseerd worden (zie beleid).

In de jaarlijkse Digitale Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevolgde en te voeren beleid. De NVVO kent commissies die hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Zij beschikken hierbij over hun eigen budget. Elders op deze website vindt u meer inhoudelijke informatie over deze commissies.

Wilt u contact met de NVVO, onder het menu vindt u het item Bestuur en commissies, waar u namen, functies en contactgegevens kunt opzoeken of vul het contactformulier in